Sıkça Sorulan Sorular

Platformda toplam 10 ders bulunmaktadır.

  • Introduction to R&D
  • DFX Product Design
  • Business Model
  • Theory of ınventive Problem Solving (TRIZ)
  • Basics of IP and the Strategic Use of Patent Information
  • Industry 4.0
  • Data Analysis and Statistics
  • Problem Solving Approches
  • Project Development Stages and Techniques
  • Project Management

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler toplam 692 dakikadan oluşmaktadır

 

 

 

Platforma üye olduktan sonra telefon, tablet veya bilgisayar kullanarak istediğiniz zaman dersleri izleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformda hangi derslerin yer alacağını belirlemek amacıyla; Türkiye, İtalya ve İspanya’da başta Ar-Ge Merkezlerinde olmak üzere Ar-Ge projelerinde çalışan mühendis ve teknik personele ihtiyaç analizi anketi yapılmıştır. Bu ankette en çok talep edilen ilk 10 eğitim konu listesi belirlenmiştir. 

Herhangi bir derse başlanıldığında o ders tamamlanmadan başka derse geçiş yapılamamaktadır. 

Her ders sonunda ilgili dersle ilgili sınav yapılmaktadır. Başarılı olmak için 10 dersten alınan puanların aritmetik ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Diğer bir değişle 10 ders için toplam 100 sorudan 60 soruya doğru cevap vermek yeterlidir. Yanlış cevaplar olumsuz etki etmeyecektir.